För att timezonen ska sparas även när nya EBS-instanser skapas (ex. vid skalning) skapar vi en ny fil i “.ebextensions”.

.ebextensions/00-set-timezone.config

commands:
  set_time_zone:
    command: 'ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Stockholm /etc/localtime'